Mimarlık Hizmeti

Mimarlık “insan ihtiyaçlarını karşılamak üzere fiziksel çevrenin düzenlenmesi”, mekân düzenleme sanatı ve bilimi olarak tanımlanmaktadır. Mimarlık; insanların ihtiyaç duydukları fiziksel mekânların yanında duygu, düşünce ve inançlarının belirli biçimlerle, estetik, işlevsellik, teknolojik uygunluk ve ekonomi ön planda tutularak pratiğe yansıtıldığı bir sanat ve teknik olarak tanımlanmaktadır.

Mimarlık; dünyayı yaşanılır kılmak için sarf edilen güzelleştirme çabalarının somutlaşmış göstergelerindendir.

İnsanın varoluş sorumluluğu olan dünyanın hüsnü muhafazasının yanında, insan eliyle inşa edilen yapıların çevreyi ve dokuyu bozmadan, onlara estetik değerler katarak bir cennet tasavvurunu dünyaya nakşetmek de onun biricik görevi olmaktadır..

Nesnelere ruhundan bir şeyler katarak onu maddi kalıplardan sıyırıp yaşayan ve insanla etkileşim içinde olan, onun ruhunu okşayan bir eser haline getirmek mimarlığın başlıca amaçlarından sayılmaktadır.

İnsanın fiziki ihtiyacının karşılığı olarak üretilen binaların, aynı zamanda insanın ruh dünyasındaki metafizik karşılığının da yapıya nakşedilmesi aynı derecede gereklidir.

Kur'ân'da "Siz yüksek yerlere alamet binalar dikip boş şeylerle mi uğraşıyorsunuz? O muazzam yapıları dünyada ebedi kalmak gayesiyle mi inşa ediyorsunuz?" (Şuara sûresi, 128-129) ayeti müminler için mimarlıkta takip edilmesi gereken yolu gösteren işaretlerden biridir.

Sanat ve mimariye dair her eser bir inancın yansıması olduğuna göre, Müslümanlarca geliştirilen mimari, islam düşüncesinin temel inanç düsturu olan “tevhid” temelli ele alınmalıdır.

RENDER4
2ESKİŞEHİR-AŞAĞISÖĞÜTÖNÜ-VİLLA-İÇ-MEKAN

Mimarlığın Ana Bileşenleri

01.

Estetik

Mimari bir eserde tertip tarzı, büyüklük, ölçülerin birbirine nispeti ve uygunluğu gibi unsurlar sayesinde estetik(güzellik) sağlanmaya çalışılır. Bu maksatla eserlerin ölçülerinde nispetlerini esas alan matematikle ilgili formüller kullanılır.

02.

Fonksiyon

Mimarlıkta göz önüne alınması gereken bir husus da fonksiyonellik (kullanışlılık)tır. Yani, yapılan eser kullanma gayesine uygun olmalı, bina içinde sirkülasyon (hava akışı) ve akustik (ses yayılma) özellikleri iyi bir şekilde sağlanmalı, çeşitli ihtiyaçlar, imkanlar nispetinde karşılanmalıdır.

03.

Mukavemet

Mimarlıkta yapının diğer özellikleri yanında deprem ve diğer dış etkilere dayanıklılığı sağlayacak şekilde ilgili yönetmeliklere uygun sağlamlıkta inşaa edilmesi gerekir.

04.

Maliyet

Mimarlıkta inşaa edilecek yapının bir diğer özelliği ise insan, malzeme ve zaman gibi kaynakların doğru ve yerinde kullanılarak ekonomikliğin sağlanması, hedeflenen maliyetlerin aşılmaması gerekir.